Yoga Studio YOGALOS

 

 1. Begrippen

YogaLOS is gevestigd te Winschoten en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56419481. De lessen, cursussen en workshops van YogaLOS worden gegeven aan de J.A. Koningstraat 15, 9672 AC Winschoten.

Website:www.yogalos.nl

E-mail: info@yogalos.nl

YogaLOS Update: de nieuwsbrief van YogaLOS

 

 

2. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle yogalessen, workshops en cursussen van YogaLOS. Door deelname aan een yogales, workshop of cursus verklaart je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

YogaLOS kan de algemene voorwaarden altijd wijzigen. De laatste versie van de algemene voorwaarden is de geldende versie en is beschikbaar op de website. YogaLOS zal eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden vooraf op de website of nieuwsbrief aankondigen.

 

3. Risico en aansprakelijkheid

Volg je een les, workshop of cursus bij YogaLOS dan ben je zelf verantwoordelijk voor jouw eigen gezondheid en je eigen spullen. De docent gaat er van uit dat je met beiden goed om weet te gaan. Laat het weten als je specifieke fysieke en/of mentale klachten hebt. Ook wanneer je zwanger bent, is het aan te raden dit tijdig door te geven. Blessures en/of zwangerschap hoeven geen belemmering te zijn voor het volgen van yogalessen.

Houd je tijdens het volgen van een yogales, workshop of cursus graag aan de volgende regels:

·      Als je een blessure hebt, of ander lichamelijk of geestelijk ongemak, meld dit dan altijd vóór aanvang van de yogales, cursus of workshop,

·      Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met eventuele fysieke en/of mentale beperkingen,

·      Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar,

·      Consulteer een arts of specialist als je een blessure hebt en/of er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent,

·      Luister goed naar de instructies van de docent en volg deze op,

·      Voer geen oefeningen uit waarin je scherpe, stekende pijn ervaart,

·      Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

 

4. Annuleringsvoorwaarden
Het geldende rooster voor de workshops en cursussen staat altijd op de website. YogaLOS behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd op de website, via mail en via de nieuwsbrief. Korte termijn wijzigen door onmacht zullen per mail of eventueel telefonisch worden doorgegeven.

Kun je niet aanwezig zijn in jouw vaste yogales dan dien je per voorkeur via momoyoga. Lukt dit niet dan kan het ook per e-mail, een persoonlijk what’s app bericht of sms. Je kan je tot 2 uur voor aanvang van de les nog afmelden, daarna wordt de les in rekening gebracht. Gemiste lessen kun je mits op tijd afgemeld gewoon inhalen en op een andere dag en tijd of inzetten binnen de lesmaand op de gewone wekelijkse lessen.

 

Betaling van een maandabonnement is alleen mogelijk via automatische incasso, hiervoor wordt gebruik gemaakt van Mollie Payments. Er is één maand opzegtermijn wanneer je een doorlopend maandabonnement hebt. Opzeggen kan alleen door het sturen van een mail naar info@yogalos.nl.

 

Meld je op tijd aan voor de les want vol= vol.

 

YogaLOS behoudt zich het recht voor om een geplande workshop of cursus te annuleren als gevolg van overmacht. In dat geval zal het eventuele voor de betreffende workshop of cursus reeds betaalde lesgeld volledig aan je gerestitueerd worden.

De tarieven zijn op basis van 52 weken, de lessen lopen het hele jaar door, ook in de vakanties! M.u.v. oudjaarsdag, nieuwjaarsdag, goede vrijdag, pasen, pinksteren, koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaartsdag, sinterklaas, 1e en 2e kerstdag en in de zomervakantie is er een aangepast rooster.

 

Mocht een docent door onvoorziene redenen geen les kunnen geven dan zal YogaLOS altijd trachten vervanging te regelen. Is dit niet mogelijk dan behoudt YogaLOS zich op het recht om op jaarbasis maximaal 10 lessen te laten vervallen zonder restitutie.

 

Voor de lange lessen op zaterdag geldt een minimaal aantal aanmeldingen van zes personen, wanneer er minder aanmeldingen zijn zal de les gecanceld worden. 

Kun je niet deelnemen aan een workshop of cursus waarvoor je je hebt opgegeven dan kan annuleren per email: info@yogalos.nl of telefonisch: 06-51966126.

 

Bij annulering tot 40 dagen voor aanvang van de workshop of cursus ontvang je het volledige door jou betaalde bedrag terug, met aftrek van 25 euro administratiekosten. Binnen 40 dagen voor aanvang van de workshop/training wordt 50% van het bedrag voor de workshop of cursus in rekening gebracht. Bij annulering na 28 dagen voor de aanvang voor de workshop wordt het hele bedrag in rekening gebracht.

 

Voor aanvang van de workshop of les moet het volledige bedrag zijn overgemaakt naar NL63 ASNB 0706 7624 95 t.n.v. Yoga LOS. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van de 'early bird' korting dient het volledige bedrag een maand voor aanvang van de workshop te zijn betaald.

 

Voor retraites dient men zelf een annuleringsverzekering en eventueel reisverzekering af te sluiten.

 

Buitenland retraites dienen uiterlijk 4 maanden voor aanvang van de retraite betaald te worden. Bij afmelding voor een buitenland retraite geldt geen restitutie vanuit yogaLOS, u zult zich dan moeten beroepen op uw annuleringsverzekering. 

 

Retraites binnen Nederland kunnen tot 8 maanden voor aanvang van de retraite kosteloos worden geannuleerd, met aftrek van 50 euro administratiekosten. Tot 6 maanden voor aanvang wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht, tot 3 maanden is dit 75% van het bedrag. Hierna is geen restitutie mogelijk, tenzij er een aantoonbare medisch noodzakelijke reden is.

 

 

5. AVG privacy wetgeving

Voor een goede financiële administratie, ledenadministratie en informatieverstrekking (digitale nieuwsbrief) is het noodzakelijk dat ik gegevens van de leerlingen bewaar. De gegevens die ik bewaar zijn je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres. Deze gegevens worden op papier bewaard in een map die ik persoonlijk beheer en in het digitale registratiesysteem momoyoga. Wil je in momoyoga alleen je naam en e-mail adres invoeren en verder geen gegevens dan is dit ook mogelijk, om het gebruik te maken van het systeem is alleen naam en e-mail adres noodzakelijk. Voor de digitale nieuwsbrief wordt er gebruik gemaakt van mailchimp en hier wordt alleen je naam en e-mail adres ingevoerd.

 

YogaLOS bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Personalia > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Adres > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

E-mail > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

Bankgegevens > 7 jaar > verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst

 

YogaLOS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YogaLOS en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@yogalos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . YogaLOS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

YogaLOS neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yogalos.nl

 

Lisa Schuur

info@yogalos.nl

06-51966126

YogaLOS
J.A. Koningstraat 15
Winschoten